Otomasyon ve endüstri 4.0 için organizasyonel hazırlık

Üretici firmalar için endüstri 4.0’ın bileşenlerinden olan otomasyon oldukça kritik bir süreç. Öncelikle endüstri 4.0 nedir? Bu sorunun cevaplarını verelim.

Endüstri 4.0 nedir?

Endüstri 4.0 endüstrinin yeni bir boyut kazanmasına olanak sağlayacak. Bilişim teknolojileri ile endüstri faaliyetlerini bir araya getiren Endüstri 4.0’ın ana bileşenlerinden ilki, Yeni Nesil Yazılım ve Donanım, yani bugünün klâsik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması hedefidir.

İkinci ve belki de en önemli bileşen ise Cihaz Tabanlı İnternet (İng. Internet of Things), yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış, İnternet bağlantılı akıllı elektronik sistem bu sisteme kısaca Siber-Fiziksel Sistemler de denilebilir.

Üretim sürecinde fabrikalardaki makinelerde siber-fiziksel sistemlerin kullanılması demek insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize ederek üretim yapabilecek ‘akıllı fabrikalar’ demektir. Eğer Endüstri 4.0 stratejisi gerçekleşirse üretim süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı azalacak, üretim miktarı ve kalitesi artacak.

Şirketler için Otomasyon ve Endüstri 4.0 Planlaması

Universal olarak, firmaların otomasyon ve Endüstri 4.0 için organizasyonel hazırlık süreçlerini yönetiyoruz. İhtiyaçlarınızı belirliyor ve karlılığınızı artıracak, markanızı geleceğe taşıyacak çözümler üretiyoruz.

Atılacak adımları şu şekilde sıralayabiliriz.

  1. Firmayı tanıma
  2. Rakipleri tanıma
  3. Üretim sürecine uygun otomasyon uygulaması belirleme
  4. Otomasyon sisteminin uygulanması
  5. Uygulanan otomasyon sisteminin bakım & kontrolü